اولین همایش انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه نژند ارومیه - یکشنبه 31 فروردین 1393 - 12:37
راه اندازی سیستم آزمون آنلاین - چهارشنبه 30 بهمن 1392 - 3:04
اطلاعیه ثبت نام - سه شنبه 26 آذر 1392 - 2:50
16 آذر روز دانشجو مبارک - جمعه 15 آذر 1392 - 11:17